Sök:

Forskning

»It is a capital mistake to theorise before one has data.»
 – Sir Arthur Conan Doyle.

I denna sektion finner du mina vetenskapliga arbeten, som referee-granskade artiklar, referee-granskade föredrag vid internationella konferenser, patent, samt föreläsningar på universitets-nivå. I sektionen för diverse publikationer har jag samlat ett urval av mina arbeten som ej genomgått referee-granskning samt poster-presentationer.

Observera att ett flertal av mina artiklar inom teoretisk fysik åtföljs av simulatorer som kan återfinnas i sektionen för datorprogram. I synnerhet så har programmet MagBragg använts i de flesta av mina artiklar om gyrotropa Bragg-gitter, programmet Poincare vid genereringen av avbildningar av trajectorior beskrivna av Stokes-vektorn på Poincaré-sfären, samt programmet MopaGras för analysen av parametrisk växelverkan och förstärkning i gitter.

News

Site-selective self-assembly of colloidal photonic crystals

Artikeln Site-Selective Self-Assembly of Colloidal Photonic Crystals, som sammanfattar ett projekt som utfördes i samarbete med VTT under min tid vid vid Tyndall National Institute på Ireland, har nu publicerats online av Advanced Functional Materials och är tillgänglig via DOI: 10.1002/adfm.200801612.

Mer »

Capillary transport of nanoparticles to form an ordered structure

I september publicerade de Europeiska, Kanadensiska and Amerikanska patentverken vår patentansökan Capillary transport of nanoparticles to form an ordered structure. Läs mer i sektionen patent.

Mer »

Polarisation state switch

Patentet SE-0502939-2, Optisk polarisationstillstånds-switch har nu publicerats av Patent- och Registreringsverket.

Mer »

Hyperspectral imaging of plasmonic nanostructures

Vårt arbete på hyperspektral avbildning av plasmoniska distributioner i metalliska nano-structurer har nu publicerats av Optics Express. Läs mer på http://www.opticsexpress.org/abstract.cfm?id=140985 eller i sektionen artiklar.

Mer »

Nature Nanotechnology feature: All-optical phase-change memory in a single gallium nanoparticle

Nature Nanotechnology har publicerat en feature-artikel (research highlight) om vårt arbete på minnesfunktionalitet hos nanopartiklar. Artikeln, »Just a phase» skriven av Adarsh Sandhu, är tillgänglig via DOI: 10.1038/nnano.2007.138.

Mer »

Physical Review Focus feature: All-optical phase-change memory in a single gallium nanoparticle

Physical Review Focus publicerade idag en artikel om vårt arbete på minnesfunktionalitet hos nanopartiklar. Artikeln, skriven av Jonathan Sherwood vid University of Rochester, New York, finns tillgänglig på http://focus.aps.org/story/v19/st12.

Mer »

All-optical phase-change memory in a single gallium nanoparticle

Vår studie av minnesfunktionalitet hos nanopartiklar av gallium publicerades idag i Physical Review Letters, DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.153905. Denna artikel blev dessutom utvald som Editors' Suggestion av redaktionen på Physical Review Letters. Läs mer i sektionen artiklar.

Mer »

Photospin-orbit coupling in photonic structures

Artikeln »Photospin-Orbit Coupling in Photonic Structures» publicerades idag i Physical Review Letters. Läs mer på DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.193903 eller i sektionen artiklar.

Mer »

Tillbaka till föregående sida

Lämna ett meddelande

Ditt namn:

Din epost-adress: (obligatorisk)

Meddelande:

Generated by ::emailform::

Senast modifierad Wednesday 15 Feb 2023
Denna sajt är XHTML 1.0 Strict